Donald Slagtand in Las Vegas

EU-president Donald Tusk (Donald Slagtand in Las Vegas) had nooit gedacht dat het organiseren van een feestje voor zijn 28 kleinkinderen een probleem zou kunnen zijn.

Voor de praktische kanten van het feestje had EU-president Donald Tusk clowns, snacks, snoep, slingers, schone toiletten en kotsbakjes, 1 dj, 6 beveiligers en 4 schoonmakers voor duizenden euro’s via een speciaal in kinderfeestjes gespecialiseerd bedrijf uit Krakau in Polen ingehuurd en alle personeelsleden laten overvliegen met zijn privéjet, die tussenstops had moeten maken in Krakau, Warschau, Lampedusa en Lesbos.

Dat het personeel voor de helft uit zwarte Polen en kletsnatte Arabieren bestond was hem niet opgevallen.

Voor de goede orde was met instemming van alle ouders/verzorgers van de 28 kleinkinderen van EU-president Donald Tusk afgesproken dat de kleinkinderen tijdens de avondmaaltijd allemaal slechts 1 snackproduct bij hun portie frites zouden krijgen.

Die afspraak zou alleen geldig zijn als alle ouders/verzorgers van alle 28 kleinkinderen van EU-president Donald Tusk hiermee akkoord zouden gaan (Donald Slagtand in Las Vegas).

27 ouders en verzorgers gingen akkoord met de afspraak, er was geen probleem.

Maar er was 1 paar ouders/verzorgers dat vond dat ze het kind zelf zouden moeten laten beslissen: als dat kind geen zin zou hebben in 1 snack en liever geen of 2 snacks zou willen, moest hun kind dat zelf kunnen bepalen. Het kind zou immers geen, of juist heel veel honger kunnen hebben.

Tot zijn verbazing moest EU-president Donald Tusk vervolgens aanzien hoe het principieel niet akkoord gaan van een bepaald stel ouders/verzorgers met betrekking tot de hoeveelheid snacks van zijn kleinkinderen bij de maaltijd tot chaos leidde.

“Wij hebben de oplossing,” riepen de ouders/verzorgers van het 28e kleinkind. “Als we het kind nu eens zelf laten beslissen? Eerlijker kan niet!”

“Ja, maar als hij 2 snacks mag en ik maar 1 is dat niet eerlijk,” jankte een kleinkind uit Estland.

“Jij moet je snaveltje houden,” schreeuwden de ouders/verzorgers van het principiële kleinkind tegen het kleinkindje uit Estland. “De ouders van alle andere 27 kleinkinderen zijn akkoord gegaan met 1 snack en/of liever geen of 2 snacks. Maar wij en ons kind niet!”

“Van wie gaat deze opstand uit?,” vroeg opa EU-president Donald Tusk (Donald Slagtand in Las Vegas) verbijsterd en vermoeid aan de ouders/verzorgers van het 28e kleinkind.

“Van de voorvechters van echte democratie,” spogen de verbeten ouders/verzorgers van het 28e kleinkind naar EU-president Donald Tusk, grootvader van 28 kleinkinderen.

Het feestje zou voorlopig niet door kunnen gaan.

Binnen 12 uur stond DONALD SLAGTAND weer op de Las Vegas Strip.