Retro Supernova

28 september 2015

Er is geen begin

Een witte dwerg in een nauwe dubbelster

Alles is al gedaan

Het is alleen niet opgemerkt

De liefde is een dreigende macht

Wie leven baart, baart dood

De kracht van een schreeuw

Uit miljoenen kelen

Een zuigend en kolkend zwart gat

Geen ontsnappen mogelijk

Retro Supernova

Weten dat je niet weet,  is het hoogste

Dat niet weten,  is gemis

Geen absolute moraal

Retro Supernova

Een laatste ademtocht

Uit miljarden longen

Een orkaan van onmisbare zuurstof

Blaast leven in het kreupelhout

Liefde is de moeder van haat

Wie doodt geeft energie terug

Aan Suburbia

Van  het universum

Alles is al gezegd

Er is alleen niet naar geluisterd

De rode reus is een partnerster

Er is geen einde