Vuurmond

De eerste dag van de oorlog

Is de werkelijkheid

Onontkoombaar en onwerkelijk

 

De zon schijnt op mijn gezicht

Angst zweet

 

Een volgende dag van de oorlog

Gaan ervaringen te snel

Onafwendbaar en genadeloos

 

De zon schijnt op mijn gezicht

Verblindt mij

 

De laatste dag van de oorlog

Een oneindig lege lucht

Oneindige leegte

 

De zon schijnt op mijn gezicht

Vuurmond

 

De werkelijkheid is

Onontkoombaar

Verdwenen

Onafwendbaar

Genadeloos

Oneindig en leeg