Bij de dood van Karl Marx

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, baard

Op 14 maart is het 137 jaar geleden dat de filosoof en grondlegger van het socialisme Karl Marx zijn laatste adem uitblies. Hij stierf als stateloos burger, omdat zijn geboorteland Duitsland hem in 1849 voor de zoveelste en laatste keer het land uitwees. Na een kort verblijf in Parijs vertrok hij in 1850 met zijn familie naar Londen, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen

In de leeszaal van het British Museum hield hij zich bezig met zijn economische studies. In het British Museum is zijn vaste werkplaats in het gebouw al vele jaren een pelgrimsoord voor bewonderaars van zijn werk.

Financieel ging het Marx lange tijd slecht: in maart 1850 werd hij met zijn gezin, met vier kleine kinderen, uit zijn woning gezet en werden zijn bezittingen verbeurd verklaard. Dankzij meerdere voorschotten op zijn moeders erfenis en financiële hulp van zijn vriend en grootste fan de textielfabrikant Friedrich Engels kon hij zijn gezin onderhouden. Pas aan het einde van de jaren zestig werden de financiële zorgen voor het gezin Marx minder toen hem bij het overlijden van zijn moeder een flinke erfenis ten deel viel.

Op 14 maart mogen we even stilstaan bij de grote filosoof Karl Marx wiens ideeën aan de basis liggen van het gedachtegoed van de SP en zoveel andere progressieve en socialistische politieke bewegingen in de wereld. Zijn inzichten in het handelen van de mens blijven verbluffen.

Over het kapitalisme in het Communistisch Manifest (1848): “De heersende ideeën van een tijd waren slechts de ideeën van de heersende klassen”. “Niet bewustzijn bepaalt het leven, maar het leven bepaalt het bewustzijn in ‘Die Deutsche Ideologie’ (1845) en “Na mij de zondvloed! is het motto van iedere kapitalist en kapitalistische natie in” ‘Het Kapitaal’ (1867).

Hij doorzag het gebruik van drank, drugs en godsdienst: “Hoe meer de mens in God plaatst, des te minder houdt hij in zichzelf over” in zijn Parijse manuscripten (1844). “De mens maakt de religie, de religie maakt niet de mens” in ‘Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie’ (1844), “Godsdienst is de verzuchting van schepsels in nood, behaaglijkheid in een harteloze wereld, geest in toestanden van afstomping. Zij is de opium van het volk” in ‘Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie’ (1843-1844).

Op het enorme grafmonument van Karl Marx, op Highgate Cemetery aan de noordkant van Londen, staat in marmer gebeiteld: “De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt erop aan haar te veranderen.”

Als antwoord op de vraag van de werkster aan Marx op zijn sterfbed wat zijn laatste woorden zouden zijn, antwoordde hij: “Maak dat je wegkomt, laatste woorden zijn voor idioten die nog niet genoeg gezegd hebben!”

De Salonsocialist gaat op bezoek bij de Provinciale Staten van Noord-Holland

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, binnen

Vandaag ging De Salonsocialist op bezoek bij het Provinciehuis van Noord-Holland in Haarlem, om de mores van de socialistische provinciale politiek beter te leren kennen.

Het Provinciehuis van Noord-Holland werd geboren als Paviljoen Welgelegen, een landhuis, gebouwd in 1785-1789 in neoclassicistische stijl, aan de Paviljoenslaan tegenover de Haarlemmerhout, in opdracht van onze laatste stadhouder Willem V.

In die tijd was onze laatste stadhouder Willem V de baas van Nederland, althans probeerde hij de baas te zijn, terwijl de Patriotten en de Fransen oprukten om zijn troon om te stoten.

Zijn bed, dat van zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen en hun kinderen staan nog in het Provinciehuis. In originele en gebruikte staat.

Ja, het bezoek aan het Provinciehuis mondde deels uit in een uitgebreide rondleiding onder leiding van de voormalige, gepensioneerde conservator van het gebouw.

Niemand wist dat het gebouw vooral in de laatste jaren voordat het gebouw bevroren in de tijd werd een buitenhuis was geweest van de laatste Franse koning van Nederland, Lodewijk Napoleon, het jonge broertje van Napoleon Bonaparte.

En nu dan de vergaderruimte van de Provinciale Staten. We gingen expres achter de bordjes met daarop de namen van de FvD-volksvertegenwoordigers zitten, om die boordjes daarna met elkaar te ruilen om te kijken welke snobistische naam op de voorkant stond. Daarna met een slappe smoes en een aardappel in de keel, een dronken Lullo-accent je eigen bordje opeisen. Oef, wat hadden we een lol om die vleesetende, boreale, niet-intellectuele brallers.

Leuk weetje: Formule 1 in Zandvoort gaat door. Het circuit is bezit van Prins Berhard jr. De gemeenteraad overtreedt alle wetten en bepalingen om veel geld voor de gemeente binnen te krijgen. Verbouwingen van het racecircuit werden al gedaan voor er vergunningen door de gemeente waren verleend.

Nu beheerst het nieuws dat een deel van Formule 1 karavaan zich over het strand van Noordwijk naar Zandvoort gaat begeven om files te ontwijken. De gemeenteraden Van Noordwijk en Zandvoort reageren niet.

Een handjevol activisten staat op om die karavaan op het strand tegen te houden, omdat alle betrokken politici slaafjes van het grote geld zijn. Niet om een volksfeest te saboteren, maar omdat principes zwaarder wegen dan geld en macht.

Waarom het minimumloon omhoog moet

Afbeelding kan het volgende bevatten: lucht, buiten, water en natuur

De FNV heeft het initiatief genomen tot een campagne om het minimumloon in Nederland te verhogen naar € 14,- bruto. Dit in plaats van de huidige € 9,54 bruto. De SP gaat dit initiatief van de FNV in de toekomst waarschijnlijk overnemen. In navolging van dit initiatief van het FNV wil de SP dat ook de AOW, de Bijstand en Wajong significant verhoogd moeten worden.
Volgens de FNV hebben bovengenoemde groepen die een uitkering genieten de afgelopen tientallen jaren hun inkomen en koopkracht achter zien blijven bij dat van andere inkomensgroepen. Volgens de overheid wordt het minimumloon jaarlijks omhoog bijgesteld aan de hand van de gemiddelde loonstijging in de door de bonden afgesloten cao’s. Door incidentele extra’s stijgen de lonen echter harder en lopen steeds verder uit op het wettelijk minimumloon. Daarnaast keren bedrijven miljoenen uit aan hun aandeelhouders en verdienen topbestuurders tientallen tot honderden keren meer dan de mensen op de werkvloer. Dit is niet langer aanvaardbaar.
Bij een stijging van het minimumloon naar € 14,- bruto zou het minimumloon uitkomen op ruim 2.400 euro bruto. In dat geval zou Nederland de koppositie in Europa van Luxemburg (iets minder dan 2.100 euro) overnemen.
Volgens de Amerikaanse onderzoekers Kevin Rinz en John Voorheis van het Amerikaanse Census Bureau heeft een hoger minimumloon op de lange termijn een positief effect voor alle werkenden. De twee onderzoekers vergeleken de inkomensontwikkeling van Amerikanen tussen 1990 en 2013 en kwamen tot opmerkelijke inzichten. Volgens Rinz zien mensen aan de onderkant van de samenleving hun inkomen gemiddeld sneller groeien wanneer het minimumloon omhoog gaat. Uit de verzamelde data bleek dat dit effect over een periode van jaren aanhield. Bedrijven profiteren ook zelf van een hoger minimumloon, omdat het verloop onder het personeel lager is wanneer het loon omhoog gaat.
In ons land leven bijna 600.000 gezinnen in armoede. Uit onderzoek van het CBS blijken zich daaronder 260.000 kinderen te bevinden. Waarom neemt de armoede niet af? Dat is het gevolg van bikkelharde politieke keuzes, zoals het niet verhogen van het minimumloon.
Vergeet niet dat wie een hoger loon verdient meer geld kan vrijmaken om te consumeren; de economie groeit. En zonder economische groei kan het kapitalisme niet blijven bestaan. Het ontstaan van het arbeidersparadijs zal daardoor nog wat langer op zich moeten laten wachten, maar we weten allemaal: geduld is een schone zaak.

De Salonsocialist

Broodroof

Mijn boeken Kathmandu Hipsters en Hoe ik liefde vergat te geven komen in het voorjaar als ePUB beschikbaar.
Een attente lezer wees mij op het feit dat mijn boeken al bestaan als ePUB en gratis te downloaden zijn via onder andere de site pianofortefestival.nl Broodroof van de bovenste plank.
Op het moment dat ik begon met publiceren besefte ik heel goed dat ik van schrijven niet zou kunnen leven. Voor mijn part worden mijn boeken talloze keren uitgeleend aan vrienden en kennissen en haal mijn boeken zo vaak bij de bibliotheek als je wilt, maar het feit dat sites als pianofortefestival.nl schaamteloos en straffeloos mijn boeken gratis verspreiden vind ik onacceptabel.
Wat moet ik doen? De politie bellen? Mijn uitgever achter dit soort sites laten jagen? Accepteren dat het auteursrecht door de komst van de mogelijkheden van internet achterhaald is? Dat je net zoals veel muzikanten als schrijver je geld moet verdienen met optredens, lezingen en verschijnen bij leesclubs en niet of nauwelijks meer met het fysieke product van je creativiteit?
Ik heb geleerd als kind dat je een goede dief bent als niemand doorheeft dat je steelt en daarom moet de overheid sites als pianofortefestival.nl uit de lucht halen en straffen.

Peter Mabelus op bezoek bij De meiden van de boekenclub

Door Esther Hollenberg

Gisteravond een bijzondere avond gehad met de meiden van de boekenclub. Schrijver Peter Mabelus was bij ons om onze vragen te beantwoorden en over zijn boeken te vertellen. Super leuk om, door meer over zijn persoonlijke leven en ideeën/visie te horen, zijn boek nog beter te kunnen begrijpen. En omdat de avond in het teken van (hoe ik vergat)liefde(te geven) stond, maakten we vervolgens met elkaar mbv plaatjes en zinnen uit het boek een prachtig liefdesgedicht❤️ Marie-Louise Bos en Inge Eusman hadden dit weer mooi voorbereid! Met Simone Koole-Snijders ,Sonja Van de WaterMar Griet en Jose zonder FB.

Afbeelding kan het volgende bevatten: een of meer mensen en tekst
Afbeelding kan het volgende bevatten: zittende mensen en binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, glimlacht, binnen
Afbeelding kan het volgende bevatten: bloem en plant
Geen fotobeschrijving beschikbaar.
Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen
Geen fotobeschrijving beschikbaar.

“Jij komt jezelf nog wel eens een keer tegen!”

Hoe vaak ben ik, gezien mijn levensstijl, bravoure en genialiteit niet gewaarschuwd: “Jij komt jezelf nog wel eens een keer tegen!” Vanmiddag was het dan eindelijk zo ver.

Ik betrad mijn lokale bibliotheek, om een door mij gereserveerd exemplaar van een boek van de veel te jong gestorven Amerikaanse schrijfster Shirley Jackson op te halen, toen mijn blik haast als vanzelf door een boek met een fel oranje omslag werd getrokken. Het betrof een haast stuk gelezen exemplaar van mijn debuutroman Kathmandu Hipsters.

Gedurende een moment overwoog ik om het boek te lenen, zodat ik toch maar mooi weer 2 eurocenten aan uitleengeld rijker zou zijn geworden. Maar zo bescheiden als ik ben gunde ik het boek aan een andere armoedzaaier.

Afbeelding kan het volgende bevatten: binnen